چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
قیمت : 250,000 ریال
 
تاریخ ارسال : 2013-03-04 22:29:54
  • توضیحات محصول
  • تصاویر
چای صدرصد طبیعی سر گل بهاره ایرانی
با تضمین عدم بستن چربی و سیاه شدن و عدم زرد شدن استکان تا 24 ساعت پس از دم