نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
408 ( 122,400,000 )
چای ممتاز ارگانیک
491 ( 73,650,000 )
قهوه سبز
545 ( 245,250,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
716 ( 179,000,000 )
چای سفید بسته بندی
1031 ( 4,124,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
812 ( 81,200,000 )
چای سنتی یا اولونگ
993 ( 297,900,000 )
نوشابه چای کامبوچا
654 ( 32,700,000 )
قارچ كامبوچا
612 ( 91,800,000 )
چای سنتی ویژه
730 ( 219,000,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
664 ( 73,040,000 )
126
618 ( 30,900,000 )
105
707 ( 35,350,000 )
101
588 ( 44,100,000 )
100عددی
651 ( 65,100,000 )
20عددی
647 ( 19,410,000 )
قلم طبیعی
614 ( 49,120,000 )
شکسته درجه 2
598 ( 59,800,000 )
چای سیاه طعم دار
707 ( 60,095,000 )
123
624 ( 46,800,000 )
چاي ترش فله
585 ( 234,000,000 )
تی بک چای ترش
584 ( 29,200,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
676 ( 67,600,000 )
کیسه 30 عددی
579 ( 23,160,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
848 ( 212,000,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
677 ( 50,775,000 )
کامبوچا
758 ( 37,900,000 )
چای سفید
710 ( 2,840,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
686 ( 171,500,000 )
چای ترش ایرانی
777 ( 310,800,000 )
طبیعی
759 ( 26,565,000 )
دارچینی
723 ( 21,690,000 )
سفید فله
769 ( 3,076,000,000 )
جی سینگ
770 ( 38,500,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
720 ( 54,000,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
664 ( 34,528,000 )
هلو
1036 ( 51,800,000 )
زنجبيل
740 ( 37,000,000 )
زعفراني
748 ( 37,400,000 )
سيب
752 ( 37,600,000 )
ياس
718 ( 35,900,000 )
لِيمو
766 ( 38,300,000 )
هل
824 ( 41,200,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
740 ( 88,800,000 )