نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
429 ( 128,700,000 )
چای ممتاز ارگانیک
512 ( 76,800,000 )
قهوه سبز
566 ( 254,700,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
738 ( 184,500,000 )
چای سفید بسته بندی
1055 ( 4,220,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
836 ( 83,600,000 )
چای سنتی یا اولونگ
1013 ( 303,900,000 )
نوشابه چای کامبوچا
677 ( 33,850,000 )
قارچ كامبوچا
635 ( 95,250,000 )
چای سنتی ویژه
754 ( 226,200,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
684 ( 75,240,000 )
126
637 ( 31,850,000 )
105
731 ( 36,550,000 )
101
609 ( 45,675,000 )
100عددی
674 ( 67,400,000 )
20عددی
674 ( 20,220,000 )
قلم طبیعی
642 ( 51,360,000 )
شکسته درجه 2
625 ( 62,500,000 )
چای سیاه طعم دار
728 ( 61,880,000 )
123
645 ( 48,375,000 )
چاي ترش فله
608 ( 243,200,000 )
تی بک چای ترش
609 ( 30,450,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
699 ( 69,900,000 )
کیسه 30 عددی
606 ( 24,240,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
871 ( 217,750,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
700 ( 52,500,000 )
کامبوچا
784 ( 39,200,000 )
چای سفید
739 ( 2,956,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
703 ( 175,750,000 )
چای ترش ایرانی
797 ( 318,800,000 )
طبیعی
781 ( 27,335,000 )
دارچینی
744 ( 22,320,000 )
سفید فله
785 ( 3,140,000,000 )
جی سینگ
789 ( 39,450,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
744 ( 55,800,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
686 ( 35,672,000 )
هلو
1062 ( 53,100,000 )
زنجبيل
760 ( 38,000,000 )
زعفراني
776 ( 38,800,000 )
سيب
776 ( 38,800,000 )
ياس
742 ( 37,100,000 )
لِيمو
789 ( 39,450,000 )
هل
852 ( 42,600,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
763 ( 91,560,000 )