نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
370 ( 111,000,000 )
چای ممتاز ارگانیک
463 ( 69,450,000 )
قهوه سبز
501 ( 225,450,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
681 ( 170,250,000 )
چای سفید بسته بندی
998 ( 3,992,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
787 ( 78,700,000 )
چای سنتی یا اولونگ
949 ( 284,700,000 )
نوشابه چای کامبوچا
631 ( 31,550,000 )
قارچ كامبوچا
585 ( 87,750,000 )
چای سنتی ویژه
691 ( 207,300,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
634 ( 69,740,000 )
126
587 ( 29,350,000 )
105
675 ( 33,750,000 )
101
555 ( 41,625,000 )
100عددی
619 ( 61,900,000 )
20عددی
617 ( 18,510,000 )
قلم طبیعی
575 ( 46,000,000 )
شکسته درجه 2
560 ( 56,000,000 )
چای سیاه طعم دار
675 ( 57,375,000 )
123
595 ( 44,625,000 )
چاي ترش فله
554 ( 221,600,000 )
تی بک چای ترش
551 ( 27,550,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
633 ( 63,300,000 )
کیسه 30 عددی
546 ( 21,840,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
817 ( 204,250,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
650 ( 48,750,000 )
کامبوچا
729 ( 36,450,000 )
چای سفید
677 ( 2,708,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
650 ( 162,500,000 )
چای ترش ایرانی
744 ( 297,600,000 )
طبیعی
726 ( 25,410,000 )
دارچینی
694 ( 20,820,000 )
سفید فله
738 ( 2,952,000,000 )
جی سینگ
742 ( 37,100,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
685 ( 51,375,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
633 ( 32,916,000 )
هلو
1001 ( 50,050,000 )
زنجبيل
710 ( 35,500,000 )
زعفراني
710 ( 35,500,000 )
سيب
714 ( 35,700,000 )
ياس
688 ( 34,400,000 )
لِيمو
731 ( 36,550,000 )
هل
794 ( 39,700,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
714 ( 85,680,000 )