نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
335 ( 100,500,000 )
چای ممتاز ارگانیک
433 ( 64,950,000 )
قهوه سبز
467 ( 210,150,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
649 ( 162,250,000 )
چای سفید بسته بندی
962 ( 3,848,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
768 ( 76,800,000 )
چای سنتی یا اولونگ
914 ( 274,200,000 )
نوشابه چای کامبوچا
604 ( 30,200,000 )
قارچ كامبوچا
562 ( 84,300,000 )
چای سنتی ویژه
664 ( 199,200,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
609 ( 66,990,000 )
126
562 ( 28,100,000 )
105
645 ( 32,250,000 )
101
531 ( 39,825,000 )
100عددی
585 ( 58,500,000 )
20عددی
583 ( 17,490,000 )
قلم طبیعی
540 ( 43,200,000 )
شکسته درجه 2
523 ( 52,300,000 )
چای سیاه طعم دار
649 ( 55,165,000 )
123
572 ( 42,900,000 )
چاي ترش فله
519 ( 207,600,000 )
تی بک چای ترش
516 ( 25,800,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
595 ( 59,500,000 )
کیسه 30 عددی
518 ( 20,720,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
785 ( 196,250,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
624 ( 46,800,000 )
کامبوچا
708 ( 35,400,000 )
چای سفید
649 ( 2,596,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
628 ( 157,000,000 )
چای ترش ایرانی
714 ( 285,600,000 )
طبیعی
694 ( 24,290,000 )
دارچینی
666 ( 19,980,000 )
سفید فله
714 ( 2,856,000,000 )
جی سینگ
712 ( 35,600,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
659 ( 49,425,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
608 ( 31,616,000 )
هلو
976 ( 48,800,000 )
زنجبيل
684 ( 34,200,000 )
زعفراني
676 ( 33,800,000 )
سيب
686 ( 34,300,000 )
ياس
661 ( 33,050,000 )
لِيمو
703 ( 35,150,000 )
هل
757 ( 37,850,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
692 ( 83,040,000 )