نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
410 ( 123,000,000 )
چای ممتاز ارگانیک
493 ( 73,950,000 )
قهوه سبز
546 ( 245,700,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
720 ( 180,000,000 )
چای سفید بسته بندی
1036 ( 4,144,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
815 ( 81,500,000 )
چای سنتی یا اولونگ
997 ( 299,100,000 )
نوشابه چای کامبوچا
658 ( 32,900,000 )
قارچ كامبوچا
614 ( 92,100,000 )
چای سنتی ویژه
733 ( 219,900,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
665 ( 73,150,000 )
126
620 ( 31,000,000 )
105
711 ( 35,550,000 )
101
589 ( 44,175,000 )
100عددی
655 ( 65,500,000 )
20عددی
651 ( 19,530,000 )
قلم طبیعی
617 ( 49,360,000 )
شکسته درجه 2
602 ( 60,200,000 )
چای سیاه طعم دار
709 ( 60,265,000 )
123
627 ( 47,025,000 )
چاي ترش فله
587 ( 234,800,000 )
تی بک چای ترش
588 ( 29,400,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
679 ( 67,900,000 )
کیسه 30 عددی
583 ( 23,320,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
850 ( 212,500,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
683 ( 51,225,000 )
کامبوچا
759 ( 37,950,000 )
چای سفید
715 ( 2,860,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
689 ( 172,250,000 )
چای ترش ایرانی
778 ( 311,200,000 )
طبیعی
762 ( 26,670,000 )
دارچینی
725 ( 21,750,000 )
سفید فله
771 ( 3,084,000,000 )
جی سینگ
773 ( 38,650,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
724 ( 54,300,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
667 ( 34,684,000 )
هلو
1041 ( 52,050,000 )
زنجبيل
742 ( 37,100,000 )
زعفراني
752 ( 37,600,000 )
سيب
754 ( 37,700,000 )
ياس
720 ( 36,000,000 )
لِيمو
768 ( 38,400,000 )
هل
828 ( 41,400,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
744 ( 89,280,000 )