نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
339 ( 101,700,000 )
چای ممتاز ارگانیک
436 ( 65,400,000 )
قهوه سبز
469 ( 211,050,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
653 ( 163,250,000 )
چای سفید بسته بندی
965 ( 3,860,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
769 ( 76,900,000 )
چای سنتی یا اولونگ
920 ( 276,000,000 )
نوشابه چای کامبوچا
605 ( 30,250,000 )
قارچ كامبوچا
565 ( 84,750,000 )
چای سنتی ویژه
666 ( 199,800,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
611 ( 67,210,000 )
126
563 ( 28,150,000 )
105
646 ( 32,300,000 )
101
532 ( 39,900,000 )
100عددی
590 ( 59,000,000 )
20عددی
584 ( 17,520,000 )
قلم طبیعی
542 ( 43,360,000 )
شکسته درجه 2
528 ( 52,800,000 )
چای سیاه طعم دار
652 ( 55,420,000 )
123
575 ( 43,125,000 )
چاي ترش فله
521 ( 208,400,000 )
تی بک چای ترش
519 ( 25,950,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
598 ( 59,800,000 )
کیسه 30 عددی
521 ( 20,840,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
788 ( 197,000,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
624 ( 46,800,000 )
کامبوچا
708 ( 35,400,000 )
چای سفید
650 ( 2,600,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
629 ( 157,250,000 )
چای ترش ایرانی
717 ( 286,800,000 )
طبیعی
695 ( 24,325,000 )
دارچینی
667 ( 20,010,000 )
سفید فله
717 ( 2,868,000,000 )
جی سینگ
713 ( 35,650,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
660 ( 49,500,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
611 ( 31,772,000 )
هلو
977 ( 48,850,000 )
زنجبيل
686 ( 34,300,000 )
زعفراني
679 ( 33,950,000 )
سيب
691 ( 34,550,000 )
ياس
665 ( 33,250,000 )
لِيمو
708 ( 35,400,000 )
هل
759 ( 37,950,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
692 ( 83,040,000 )