نام محصول تعداد محصول  
چای سبز قلم ممتاز بهاره
790 ( 197,500,000 )
چای سفید بسته بندی
1100 ( 4,400,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
883 ( 88,300,000 )
چای سنتی ویژه
800 ( 240,000,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
724 ( 796,400,000 )
126
682 ( 34,100,000 )
105
778 ( 38,900,000 )
101
653 ( 48,975,000 )
100عددی
740 ( 74,000,000 )
20عددی
707 ( 21,210,000 )
قلم طبیعی
704 ( 56,320,000 )
شکسته درجه 2
675 ( 67,500,000 )
چای سیاه طعم دار
824 ( 70,040,000 )
123
693 ( 51,975,000 )
چاي ترش فله
649 ( 259,600,000 )
تی بک چای ترش
666 ( 33,300,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
749 ( 74,900,000 )
کیسه 30 عددی
667 ( 26,680,000 )
کامبوچا
838 ( 41,900,000 )
چای سفید
793 ( 3,172,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
748 ( 299,200,000 )
چای ترش ایرانی
836 ( 1,003,200,000 )
طبیعی
839 ( 29,365,000 )
دارچینی
793 ( 23,790,000 )
سفید فله
829 ( 3,316,000,000 )
جی سینگ
829 ( 41,450,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
801 ( 60,075,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
741 ( 38,532,000 )
هلو
1122 ( 56,100,000 )
زنجبيل
800 ( 40,000,000 )
زعفراني
853 ( 42,650,000 )
سيب
843 ( 42,150,000 )
ياس
791 ( 39,550,000 )
لِيمو
834 ( 41,700,000 )
هل
906 ( 45,300,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
818 ( 98,160,000 )