نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
445 ( 133,500,000 )
چای ممتاز ارگانیک
526 ( 78,900,000 )
قهوه سبز
590 ( 265,500,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
758 ( 189,500,000 )
چای سفید بسته بندی
1076 ( 4,304,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
850 ( 85,000,000 )
چای سنتی یا اولونگ
1034 ( 310,200,000 )
نوشابه چای کامبوچا
690 ( 34,500,000 )
قارچ كامبوچا
653 ( 97,950,000 )
چای سنتی ویژه
770 ( 231,000,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
700 ( 77,000,000 )
126
650 ( 32,500,000 )
105
747 ( 37,350,000 )
101
619 ( 46,425,000 )
100عددی
704 ( 70,400,000 )
20عددی
684 ( 20,520,000 )
قلم طبیعی
676 ( 54,080,000 )
شکسته درجه 2
642 ( 64,200,000 )
چای سیاه طعم دار
772 ( 65,620,000 )
123
662 ( 49,650,000 )
چاي ترش فله
621 ( 248,400,000 )
تی بک چای ترش
630 ( 31,500,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
714 ( 71,400,000 )
کیسه 30 عددی
630 ( 25,200,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
886 ( 221,500,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
720 ( 54,000,000 )
کامبوچا
795 ( 39,750,000 )
چای سفید
758 ( 3,032,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
719 ( 179,750,000 )
چای ترش ایرانی
807 ( 322,800,000 )
طبیعی
809 ( 28,315,000 )
دارچینی
761 ( 22,830,000 )
سفید فله
798 ( 3,192,000,000 )
جی سینگ
802 ( 40,100,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
768 ( 57,600,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
703 ( 36,556,000 )
هلو
1080 ( 54,000,000 )
زنجبيل
776 ( 38,800,000 )
زعفراني
810 ( 40,500,000 )
سيب
800 ( 40,000,000 )
ياس
761 ( 38,050,000 )
لِيمو
807 ( 40,350,000 )
هل
873 ( 43,650,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
791 ( 94,920,000 )