نام محصول تعداد محصول  
چای سبز قلم ممتاز بهاره
790 ( 197,500,000 )
چای سفید بسته بندی
1100 ( 4,400,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
883 ( 88,300,000 )
چای سنتی ویژه
799 ( 239,700,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
723 ( 795,300,000 )
126
681 ( 34,050,000 )
105
778 ( 38,900,000 )
101
653 ( 48,975,000 )
100عددی
739 ( 73,900,000 )
20عددی
707 ( 21,210,000 )
قلم طبیعی
704 ( 56,320,000 )
شکسته درجه 2
674 ( 67,400,000 )
چای سیاه طعم دار
824 ( 70,040,000 )
123
692 ( 51,900,000 )
چاي ترش فله
648 ( 259,200,000 )
تی بک چای ترش
666 ( 33,300,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
748 ( 74,800,000 )
کیسه 30 عددی
667 ( 26,680,000 )
کامبوچا
838 ( 41,900,000 )
چای سفید
792 ( 3,168,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
748 ( 299,200,000 )
چای ترش ایرانی
836 ( 1,003,200,000 )
طبیعی
838 ( 29,330,000 )
دارچینی
792 ( 23,760,000 )
سفید فله
829 ( 3,316,000,000 )
جی سینگ
829 ( 41,450,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
800 ( 60,000,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
741 ( 38,532,000 )
هلو
1122 ( 56,100,000 )
زنجبيل
800 ( 40,000,000 )
زعفراني
852 ( 42,600,000 )
سيب
842 ( 42,100,000 )
ياس
791 ( 39,550,000 )
لِيمو
834 ( 41,700,000 )
هل
906 ( 45,300,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
817 ( 98,040,000 )