نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
411 ( 123,300,000 )
چای ممتاز ارگانیک
494 ( 74,100,000 )
قهوه سبز
547 ( 246,150,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
721 ( 180,250,000 )
چای سفید بسته بندی
1037 ( 4,148,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
816 ( 81,600,000 )
چای سنتی یا اولونگ
998 ( 299,400,000 )
نوشابه چای کامبوچا
659 ( 32,950,000 )
قارچ كامبوچا
615 ( 92,250,000 )
چای سنتی ویژه
734 ( 220,200,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
666 ( 73,260,000 )
126
621 ( 31,050,000 )
105
712 ( 35,600,000 )
101
590 ( 44,250,000 )
100عددی
656 ( 65,600,000 )
20عددی
652 ( 19,560,000 )
قلم طبیعی
618 ( 49,440,000 )
شکسته درجه 2
603 ( 60,300,000 )
چای سیاه طعم دار
709 ( 60,265,000 )
123
627 ( 47,025,000 )
چاي ترش فله
588 ( 235,200,000 )
تی بک چای ترش
589 ( 29,450,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
680 ( 68,000,000 )
کیسه 30 عددی
584 ( 23,360,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
850 ( 212,500,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
683 ( 51,225,000 )
کامبوچا
759 ( 37,950,000 )
چای سفید
715 ( 2,860,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
689 ( 172,250,000 )
چای ترش ایرانی
778 ( 311,200,000 )
طبیعی
762 ( 26,670,000 )
دارچینی
725 ( 21,750,000 )
سفید فله
772 ( 3,088,000,000 )
جی سینگ
773 ( 38,650,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
725 ( 54,375,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
668 ( 34,736,000 )
هلو
1041 ( 52,050,000 )
زنجبيل
742 ( 37,100,000 )
زعفراني
752 ( 37,600,000 )
سيب
754 ( 37,700,000 )
ياس
720 ( 36,000,000 )
لِيمو
768 ( 38,400,000 )
هل
828 ( 41,400,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
745 ( 89,400,000 )