نام محصول تعداد محصول  
چای اولونگ
442 ( 132,600,000 )
چای ممتاز ارگانیک
523 ( 78,450,000 )
قهوه سبز
588 ( 264,600,000 )
چای سبز قلم ممتاز بهاره
758 ( 189,500,000 )
چای سفید بسته بندی
1076 ( 4,304,000,000 )
چای سبز ریز بهاره طبیعی
848 ( 84,800,000 )
چای سنتی یا اولونگ
1031 ( 309,300,000 )
نوشابه چای کامبوچا
689 ( 34,450,000 )
قارچ كامبوچا
652 ( 97,800,000 )
چای سنتی ویژه
769 ( 230,700,000 )
چاي آرامبخش 200 گرمي
699 ( 76,890,000 )
126
648 ( 32,400,000 )
105
745 ( 37,250,000 )
101
616 ( 46,200,000 )
100عددی
702 ( 70,200,000 )
20عددی
683 ( 20,490,000 )
قلم طبیعی
667 ( 53,360,000 )
شکسته درجه 2
637 ( 63,700,000 )
چای سیاه طعم دار
761 ( 64,685,000 )
123
659 ( 49,425,000 )
چاي ترش فله
620 ( 248,000,000 )
تی بک چای ترش
629 ( 31,450,000 )
چاي ترش 240 گرمي رفاه
713 ( 71,300,000 )
کیسه 30 عددی
627 ( 25,080,000 )
چای صدرصد طبیعی بهاره ایرانی
884 ( 221,000,000 )
طبیعی (سیاه صددرصد طبیعی ایرانی)
718 ( 53,850,000 )
کامبوچا
793 ( 39,650,000 )
چای سفید
757 ( 3,028,000,000 )
چای سرگل بهاره ایرانی
718 ( 179,500,000 )
چای ترش ایرانی
804 ( 321,600,000 )
طبیعی
806 ( 28,210,000 )
دارچینی
758 ( 22,740,000 )
سفید فله
796 ( 3,184,000,000 )
جی سینگ
802 ( 40,100,000 )
چای سبز طبیعی 450 گرمی
763 ( 57,225,000 )
چای سبز بسته بندی 250 گرمی
700 ( 36,400,000 )
هلو
1079 ( 53,950,000 )
زنجبيل
774 ( 38,700,000 )
زعفراني
809 ( 40,450,000 )
سيب
796 ( 39,800,000 )
ياس
759 ( 37,950,000 )
لِيمو
804 ( 40,200,000 )
هل
871 ( 43,550,000 )
چای سبز فله بهاره درشت
786 ( 94,320,000 )